Google+

จำหน่ายอุปกรณ์สักคิ้ว สีสักคิ้ว ตา ปาก เข็มสักคิ้ว และ อุปกรณ์ต่อขนตา

จำหน่ายอุปกรณ์สักคิ้ว อุปกรณ์ต่อขนตา

เครื่องสักดิจิตอล Goochie สำหรับงานสักคิ้ว สักขอบตา และสักปากที่ต้องการงานสักที่ละเอียดเป็นพิเศษ เกรดพรีเมี่ยม เครื่องเงียบ เสียงดังน้อยกว่า 15 เดซิเบล เครื่องไม่สั่น ง่ายต่อการควบคุม ทำงานต่อเนื่องได้

เครื่องสักดิจิตอล Goochie

Sales price: 16,900.00 ฿

Product details

เครื่องสัก,เครื่องสักคิ้ว,เครื่องสักตา,เครื่องสักปาก,เครื่องสักดิจิตอล,เครื่องสักเยอรมัน,เครื่องสักดีๆ,เครื่องสักกุชชี่,เครื่องสัก Goochie,Digital Goochie,เครื่องสักดีที่สุด,Goochie M8

เครื่องสักดิจิตอล Goochie M8

Sales price: 9,900.00 ฿

Product details

เครื่องสัก,เครื่องสักคิ้ว,เครื่องสักตา,เครื่องสักปาก,เครื่องสักดิจิตอล,เครื่องสักเยอรมัน,เครื่องสักดีๆ,เครื่องสักกุชชี่,เครื่องสัก Goochie,Digital Goochie,เครื่องสักดีที่สุด,Goochie M8

เครื่องสักดิจิตอล Goochie A8

เพิ่มเพื่อน

 

อุปกรณ์สักคิ้ว จำหน่ายอุปกรณ์สักคิ้วทุกชนิด พร้อมด้วยสีสักคิ้ว ตา ปาก มากมายหลายเฉดสีให้เลือกซื้อหา ทั้งจากอเมริกา เยอรมัน และโซนเอเชีย นอกเหนือจากอุปกรณ์สักคิ้วดังกล่าว เรายังมีเข็มสักคิ้ว สำหรับเครื่องสักทั่วๆไป และเข็มสักสำหรับเครื่องดิจิตอลจำหน่ายอีกด้วย ซื้อตั้งแต่ 1,000.-บาทขึ้นไป จัดส่งฟรีทั่วประเทศ