Google+

จำหน่ายอุปกรณ์สักคิ้ว สีสักคิ้ว ตา ปาก เข็มสักคิ้ว และ อุปกรณ์ต่อขนตา

จำหน่ายอุปกรณ์สักคิ้ว อุปกรณ์ต่อขนตา

เครื่องสักสำหรับงานสักคิ้ว สักปากและสักขอบตาที่ใช้กับเข็มชุด เช่น เข็มเครื่องดิจิตอล เครื่องลิเบอร์ตี้ เครื่องไฮจินิก ฯลฯ สามารถป้องกันการติดเชื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพและป้องกันการไหลย้อนของสีสัก

เครื่องสักที่ใช้เข็มชุด

Sales price: 12,500.00 ฿

Product details

เครื่องสัก,เครื่องสักคิ้ว,เครื่องสักตา,เครื่องสักปาก,เครื่องสักดิจิตอล,เครื่องสักเกาหลี,เครื่องสักดีๆ,,เครื่องสักดีที่สุด

เครื่องสักดิจิตอล G2

Sales price: 12,000.00 ฿

Product details

เครื่องสัก,เครื่องสักคิ้ว,เครื่องสักตา,เครื่องสักปาก,เครื่องสักดิจิตอล,เครื่องสักเกาหลี,เครื่องสักดีๆ,,เครื่องสักดีที่สุด

เครื่องสัก Briea จากเกาหลี

Sales price: 1,900.00 ฿

Product details

เครื่องสัก,เครื่องสักคิ้ว,เครื่องสักตา,เครื่องสักปาก,เครื่องสักไฮจินิก,เครื่องสัก LED,เครื่องสักใช้เข็มเป็นชุด

เครื่องสักดิจิตอล Charme Princesse

Sales price: 12,000.00 ฿

Product details

ดิจิตอล-liberty

เครื่องสัก Digital Liberty

Sales price: 11,000.00 ฿

Product details

Mosaic

เครื่องสัก Mosaic Biotouch

Sales price: 60.00 ฿

Product details

ฟันยางสักปาก

ฟันยาง

Sales price: 50.00 ฿

Product details

แท่นวางจุก,แท่นวางฝา,แท่นวางจุกสี,ที่วางฝาสี,ที่วางจุก,ที่วางจุกสี,วางจุกสีสัก

แท่นวางจุกพลาสติกสีเขียว

Sales price: 100.00 ฿

Product details

แท่นดำ

แท่นวางจุก สีดำ

Sales price: 100.00 ฿

Product details

แท่นใสวงรี

แท่นวางจุก อะคริลิควงรี

เพิ่มเพื่อน

 

อุปกรณ์สักคิ้ว จำหน่ายอุปกรณ์สักคิ้วทุกชนิด พร้อมด้วยสีสักคิ้ว ตา ปาก มากมายหลายเฉดสีให้เลือกซื้อหา ทั้งจากอเมริกา เยอรมัน และโซนเอเชีย นอกเหนือจากอุปกรณ์สักคิ้วดังกล่าว เรายังมีเข็มสักคิ้ว สำหรับเครื่องสักทั่วๆไป และเข็มสักสำหรับเครื่องดิจิตอลจำหน่ายอีกด้วย ซื้อตั้งแต่ 1,000.-บาทขึ้นไป จัดส่งฟรีทั่วประเทศ